fbpx

Anatolie Zagorodnîi trebuie demis a doua oară. Iată de ce.

În iulie 2019 Anatolie Zagorodnîi a fost revoat de parlament – absolut legal. S-a restabilit prin judecată. Judecata a scris istorie, anulând pentru prima dată o Hotărâre de Parlament. Am mai înregistrat un proiect. Să-l mai demitem o dată. Voința poporului trebuie menținută.

În iulie 2019 Parlamentul l-a demis pe Anatolie Zagorodnîi. Motivele – nu îndeplinește condițiile legale de a fi fost numit în funcție. El pur și simplu nu are trei ani de experiență în domeniul achizițiilor publice, așa cum zice legea. Din câte am aflat mai târziu, chiar și concursul nu a fost unul public, punctajele fiind calculate după ușile închise. Nici asta nu e conform legii. Zagorodnîi trebuia revocat pentru că nu a fost numit acolo legal. Asta și alte câteva acțiuni au condus la debursarea primei tranșe de asistență la UE în valoare de 30 milioane EURO (condiționalitatea numărul 2 – ține de soluționarea contestațiilor).

La sfârșitul lui iulie, 2019, cumătrul lui Zagorodnîi și consilierul lui Dodon este numit în funcția de director la CNA. Regret mult faptul că am ridicat mâna pentru domnul Flocea. Sunt puține voturi pe care le regret mai mult.

Ceva mai târziu a căzut guvernul Sandu, iar Zagorodnîi s-a simțit încurajat să dea Parlamentul în judecată. Urmare a cine știe ce presiuni asupra justiției, Zagorodnîi obține anularea Hotărârii Parlamentului. Adică, anularea voinței poporului. Judecata a scris istorie. E prima Hotărâre de Parlament anulată prin judecată. Înainte de hotărârea judecății, Zagorodnîi deja se întâlnea cu Zinaida Greceanîi în ședințe oficiale. Vedem tot mai multe semne că Dodon îl reciclează și îl protejează pe Zagorodnîi.

Dar aceste tertipuri nu schimbă realitatea. Motivele din care Zagorodnîi a fost demis prima dată, nu au dispărut. Dacă trebuie să-l mai dăm afară o dată, o să-l mai dăm o dată. Zagorodnîi în continuare nu satisface cerințele legale de a fi fost numit în funcție. El în continuare nu are trei ani de experiență în achiziții publice. Concursul, urmare a căruia a fost el numit a fost în continuare unul neconform legii.

Dodon ne asigură că a doua tranșă de la UE e în drum, iar pe de altă parte distruge progresele obținute în cadrul primei tranșe, imediat după ce au primit banii. Condiționalitatea respectivă are un obiectiv clar – ANSC trebuie să fie condusă eficient, imparțial și profesionist. Orice acțiuni care ne vor îndepărta de aceste obiective nu sunt în spiritul condiționalității. Și atunci de ce UE să ne dea a doua tranșă când vede cât de ușor ăștia distrug progresele din tranșa precedentă, imediat după ce au venit banii?

Câteva alineate mai importante din Nota Informativă mai jos:

La 30 noiembrie 2018, Comisia economie, buget si finanțe a aprobat desfășurarea concursului public privind ocuparea funcției de consilier pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). În urma concursului (au fost evaluați doi candidați), Comisia a propus Parlamentului numirea în funcția de consilier ANSC a deputatului PDM, dlui Anatolie Zagorodnîi. 

Ulterior, prin Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 07.02.2019, dl Anatolie Zagorodnîi a fost numit în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, pe un termen de 7 ani.

Conform Legii, Parlamentul numește un consilier pentru soluționarea contestațiilor urmare a unui concurs „deschis, imparțial și transparent”. 

În pofida petrecerii formale a concursului, caracterul deschis, imparțial și transparent al acestuia este unul incert, dat fiind că la etapa de evaluare aceste norme au fost încălcate, în special la etapa de evaluare a rezultatelor. Or, scorurile finale nu au fost calculate în prezența tuturor deputaților, lucru care vine în contradicție cu caracterul public al concursului, stipulat în legislație. Un concurs deschis, imparțial și transparent înseamnă nu doar petrecerea interviurilor, ci și o evaluare clară și transparentă a scorurilor finale, iar caracterul imparțial al concursului poate fi pus la îndoială de însăși faptul că urmare a concursului deputații din Comisia Economie, Buget și Finanțe au selectat un coleg de parlament în această funcție. 

Mai mult ca atât, domnul Zagorodnîi nu îndeplinește condițiile legale pentru a pretinde la funcția de consilier al ANSC. 

El nu îndeplinește cerința stipulată la art. art. 81 alin. (5) lit. d) al Legii nr. 131/2015 și anume experiența de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice. 

Candidatura domnului Zagorodnîi urma a fi descalificată și nu putea trece etapa de preselecție. La etapa evaluării, Comisia a ignorat acest fapt și a propus Parlamentului numirea domnului Zagorodnîi în funcția de consilier ANSC, or, este clar din documentele depuse, că în activitatea sa anterioară, domnul Zagorodnîi nu a activat timp de trei ani în domeniul achizițiilor publice. 

Scopul prezentei hotărâri este de a corecta această greșeală. 

În conformitate cu art. 81 alin. (11) al Legii privind achizițiile publice, dar și art. 16 al Hotărârii cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Parlamentul, la propunerea Comisiei economie, buget şi finanţe, poate revoca un consilier în cazul în care acesta nu întrunește cerințele legale de numire în funcție

În concluzie, Anatolie Zagorodnîi a fost numit în funcția de consilier în soluționarea contestațiilor al ANSC urmare a unui concurs care nu întrunește criteriile unui concurs „deschis, imparțial și transparent”, iar experiența profesională a dumnealui nu corespunde criteriilor legale, în special ceea ce ține de experiența de trei ani în domeniul achizițiilor publice, iar caracterul parțial al concursului este demonstrat de însăși faptul că acesta a fost selectat în funcție direct din funcția de deputat.   

Ulterior numirii sale în funcția de consilier şi concomitent director al ANSC, funcționalitatea și transparența instituției a început a suferi vizibil. Cu puțin timp după numirea domnului Zagorodnîi în funcție, instituția a început a degrada la capitolul transparență – probleme semnalizate, dar ignorate de fosta guvernare. 

Agenția Națională pentru Soluționare a Contestaților este o autoritate crucială în supravegherea procesului de achiziții publice, în asigurarea unei transparențe a acestuia. Autoritatea are sarcina să revizuiască și să corecteze greșeli admise la etapele anterioare din procesul de achiziții. Funcționalitatea acestei instituții este și una din condițiile din acordul încheiat între Moldova și Uniunea Europeană privind acordarea asistenței macrofinanciare de 100 milioane EURO, obligație asumată pentru debursarea primei tranșe. Chiar dacă Moldova deja a primit acești bani, este datoria noastră să menținem reformele funcționale și să nu admitem degradarea acestora. Asta, dacă vrem să ne recomandăm ca parteneri de încredere.

În conformitate cu legislația în vigoare, mandatul unui consilier încetează în cazul revocării din funcție de către parlament, iar revocarea poate avea loc în cazul în care se demonstrează că acesta nu îndeplinește cerințele legale de numire în funcție.

Este cunoscut faptul că domnul Zagorodnîi a fost revocat printr-o Hotărâre anterioară a Parlamentului din aceleași motive. Prin prezenta Hotărâre a Parlamentului se propune menținerea deciziei Parlamentului de a-l revoca pe domnul Zagorodnîi. Domnul Zagorodnîi în continuare nu îndeplinește criteriile legale de numire în funcție. Domnul Zagorodnîi a fost numit de Parlament urmare a unui concurs viciat. Există prea multe motive din care aflarea în funcție a domnului Zagorodnîi nu este legală.