Secretul fiscal ascunde corupție. Revizuim conceptul.

ONGuri și jurnaliști de investigație, ani la rând încearcă să zgârie suprafața unor scheme. De exemplu, să soliciți informație despre câte impozite au plătit întreprinderi de stat. Răspuns – secret fiscal. De ce e secret? Așa e legea. E un caz real, de câțiva ani în urmă.

E tare bine că legea nu e Biblie. Se poate și de o rescris.

În spatele secretului fiscal se ascunde corupție. De la evaziune fiscală la crimă organizată și spălare de bani. Conceptul secretului fiscal este supus unei revizuiri în ultimul deceniu. Doar Moldova a evitat această conversație și prin coincidență a devenit un hub de spălare de bani în aceeași perioadă. În țările dezvoltate, transparența fiscală nu e o chestie „de viitor”, ci o chestie de prezent. E demult timpul și noi să facem acest pas.

CPR a lansat inițiativa asta aici. Am mai revizuit-o și reformulat-o și vreau să o înregistrez. Vedeți mai jos textul pe care vreau să-l propun. În special nota de argumentare. Dar e doar un început de conversație.

Înainte să o înregistrez, o propun aici și invit comentarii pe text pentru a avea un draft inițial cât mai bun. Propunerile pe text le puteți comenta public pe pagina mea de facebook sau transmite la [email protected] până pe data de 9 iunie.

Vedeți mai jos textul legii și nota de argumentare.


LEGE pentru promovarea transparenței fiscale

Art. I – COD nr. 1163-XIII  din  24.04.1997 Codul Fiscal al Republicii Moldova, Republicat în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1546-XIII din 25.02.1998 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.176, se modifică după cum urmează:

Articolul 129, pct.19), se propune a fi completat cu sintagma „și cuantumul contribuțiilor fiscale”, având următoarea redacție:

Secret fiscal – orice informaţie de care dispun organele cu atribuţii de administrare fiscală, inclusiv informaţia despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepţia informaţiei despre încălcarea legislaţiei fiscale și cuantumul contribuțiilor fiscale”.

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație (Publicat : 28-07-2000 în Monitorul Oficial Nr. 88-90 art. 664), se modifică după cum urmează:

Art. 1 alin. (2). lit b) se propune a fi completat cu sintagma „cu excepția informației despre cuantumul contribuțiilor fiscale”, având următoarea redacție:

„prezentarea obligatorie a informaţiilor prevăzute de lege de către persoane private autorităţilor publice, instituţiilor publice, cu excepția informației despre cuantumul contribuțiilor fiscale”.

Art. 1 alin. (2). lit d) se propune a fi completat cu sintagma: „cu excepția informației despre cuantumul contribuțiilor fiscale”, având următoarea redacție: „furnizarea informaţiilor referitoare la propria activitate de către persoane fizice şi juridice private, partide şi formaţiuni social-politice, fundaţii, asociaţii obşteşti, cu excepția informației despre cuantumul contribuțiilor fiscale”.

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de lege pentru promovarea transparenței fiscale

Scopul prezentului proiect este prevenirea corupției, combaterea evaziunii fiscale și sporirea transparenței și accesului la informație.

De aproape un deceniu, conceptul „secretului fiscal” este supus unei revizuiri în favoarea transparenței. Deși transparența fiscală este o discuție de mai mult timp, publicarea Panama Papers, Paradise Papers și LuxLeaks  a servit drept un imbold și un argument serios pentru avansarea unor norme ce ar asigura transparența fiscală. 

Comunitatea internațională a înțeles că în spatele secretului fiscal se ascund în cel mai bun caz evaziune fiscală, iar în cel mai rău – venituri din activități ilegale provenite din crimă organizată. Republica Moldova evită această conversație. În țara noastră, în contrast cu tendințele din lumea țărilor democratice, se face tot mai mult abuz de secretizarea anumitor tipuri de informații, invocându-se pretexte, precum securitatea națională și secretul de stat, secretul comercial, secretul fiscal sau protecția datelor cu caracter personal. Deseori instituțiile sunt văzute acționând abuziv în detrimentul transparenței, nu în favoarea ei. 

Lipsa transparenței instituțiilor publice este cel mai bun facilitator al corupției – principala problemă cu care se confruntă cetățenii, presa și societatea civilă din Republica Moldova. 

În țările dezvoltate, transparența fiscală nu e o chestie „de viitor”, ci o chestie de prezent. Moldova trebuie să se alinieze acestor abordări. Tot mai multe țări fac mișcarea spre o mai mare transparență fiscală, pentru a asigura o conformare mai bună și a combate corupția, evaziunea fiscală, veniturile ilicite și crima organizată. 

În prezent, autoritățile fiscale nu divulgă informații despre cuantumul contribuțiilor agenților economici și nici a persoanelor fizice, invocând prevederile art. 129, pct 19). Acest lucru reprezintă o secretizare inutilă, nejustificată și învechită, fără oferirea unor argumente întemeiate, or informațiile cu privire la cuantumul contribuțiilor fiscale nu pot periclita activitatea unui sau altui subiect de drept. 

Principalele prevederi și elemente noi ale proiectului de lege. Prezentul proiect de lege, bazându-se pe exemplul altor state care implementează instrumente de transparență fiscală, propune ca informația despre impozitele achitate de persoanele fizice sau juridice să nu mai fie considerată secret fiscal. Este o măsură menită, în cele din urmă, să prevină corupția endemică din societate, inclusiv evaziunea fiscală și veniturile ilicite. Acestea sunt efectele grave care se ascund după conceptul secretului fiscal. 

Viziunea prezentului proiect de lege este că informația despre impozitele achitate este informație de interes public și trebuie tratată ca atare. 

Republica Moldova este unul din cele mai corupte state din Europa, conform Transparency International. De asemenea, țara noastră se află printre țările cu cel mai înalt grad de evaziune fiscală. În ultimul deceniu, ponderea evaziunii fiscale în PIB, practic, s-a dublat. Evaziunea variază, în funcție de estimări, de la 20% din PIB (1.6 mlrd USD) la 30% din PIB sau mai mult de 2 mlrd USD, generând pierderi uriașe pentru buget. Evaziunea adâncește deficitul bugetar al R. Moldova și crește dependența țării de surse externe de finanțare. Acumulările reduse în buget creează și alte probleme: statul nu mai este în stare să crească investițiile în infrastructură (drumuri, spitale, școli), nu poate majora salariile bugetarilor și nici să majoreze plățile sociale pentru unele categorii mai vulnerabile de cetățeni. Estimările Băncii Mondiale în ceea ce privește veniturile fiscale (fără contribuțiile sociale) ale RM raportate la PIB (un instrument util pentru a măsura cât de bine o țară colectează taxele), indică o pondere mult mai mică, comparativ cu acum un deceniu. Dacă în 2007 acest indicator era de  20.6% (maximum înregistrat), în 2017 acest indicator a coborât la 17.44%. Totodată, indicatorul dat este mai redus, raportat la alte state.

Cele mai frecvente practici de evaziune fiscală se desfășoară prin evitarea plăților impozitelor, lucru care sporește inclusiv concurența neloială în economie: declarațiile fiscale ce nu corespund cifrelor reale de afaceri, contabilitatea dublă, ascunderea profiturilor, etc.

În țări, precum Norvegia, Suedia, Islanda sau Finlanda, s-a renunțat, parțial sau total, la noțiunea de secret fiscal. Aceste țări publică informații cu privire la contribuțiile fiscale ale fiecărui cetățean sau companie. Accesul public la informația legată de impozitele achitate de companii este permisă, spre exemplu, în Japonia, Suedia, Finlanda și Norvegia. 

Proiectul dat nu are intenția de a replica practicile de mai sus în totalitate, totuși va elimina barierele nejustificate din calea accesului la această informație. 

O administrare fiscală eficientă se bazează în primul rând pe conformare benevolă a fiecărui contribuabil, iar o metodă eficientă și ieftină pentru stat de a promova conformarea benevolă este transparența și accesul la informație – măsuri aproape deloc valorificate în Moldova. Doar sancțiunile nu sunt destul de eficiente pentru a asigura o administrare fiscală bună. Nici controalele organelor fiscale nu diminuează efectele acestui fenomen, mai mult, pe alocuri generează efecte diametral opuse celor dorite – mita și corupția, spre exemplu. 

Transparența impozitelor nu va afecta în nici un fel secretele comerciale, de producere, informațiile cu privire la portofoliul de clienți sau parteneri, detaliile despre furnizori, exportatori, etc. Dimpotrivă, va contribui la un mediu de afaceri mai transparent și mai dinamic, după modelul altor țări. 

Desecretizarea acestor informații va contribui la responsabilizarea contribuabililor. Simpla existență a acestor prevederi legale va încuraja contribuabilul să plătească taxele conștient și responsabil. Respectarea acestor obligații va putea fi verificată nu doar de către instituțiile statului (așa cum are loc la moment în Republica Moldova), dar și de alte persoane interesate: reprezentanți ai societății civile, mass-media, potențiali concurenți sau parteneri de afaceri etc. Contribuabilii de bună credință vor avea pârghii legale să vegheze asupra activității concurenților susceptibili de concurență neloială și desfășurarea unor activități comerciale lipsite de onestitate și transparență. Fapt ce ar putea contribui la reducerea evaziunii fiscale și la consolidarea unor relații responsabile între autoritățile statului și contribuabili.

Argumentarea economico-financiară. Proiectul dat nu presupune cheltuieli suplimentare de nici un fel, dimpotrivă, acesta poate duce la economisirea resurselor bugetare și cu certitudine va spori veniturile la buget. 

Impactul proiectului de lege. Transparența impozitelor are multe beneficii, cele mai importante fiind descurajarea evaziunii și ameliorarea conformării fiscale. Dat fiind că oricine poate observa discrepanța dintre venit și cheltuieli, plătitorii de taxe pot fi reticenți să raporteze un venit mai mic decât cel real. 

Statele care practică de ani buni transparența impozitelor sunt în topul clasamentelor mondiale privind independența justiției, libertatea presei, mediul de afaceri, nivelul de bunăstare al populației și sunt cunoscute pentru un nivel scăzut al evaziunii fiscale și o pondere mai mare a impozitelor raportate la PIB, dar și un nivel foarte scăzut al corupției. 

Ținând cont de efectele nocive ale evaziunii fiscale asupra dezvoltării economiei Republicii Moldova și evidențierea legăturii strânse între propagarea acestui fenomen și lipsa transparenței datelor fiscale, se impune modificarea abordării cu privirea la oferirea unor provizii legale adecvate și eficiente pentru sporirea responsabilității contribuabililor.  


Aștept orice comentarii și sugestii. Nu uitați să distrubuiți.

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.


Piste pentru biciclete

Despre piste pentru biciclete e doar vorbă, ani la rând. Anual câțiva oameni mor în accidente. Eu am mulți cunoscuți bicicliști și puțini de care-mi amintesc să nu fi nimerit în niciun fel de accident. Cauzele accidentelor – infrastructura de proastă calitate, sau mai bine zis, lipsă. Bicicleta poate fi un mijloc alternativ de transport, dacă am avea minimul de infrastructură.

IDEEA: Ce ar fi dacă primăriile, atunci când repară drumuri, ar fi obligate să planifice și piste pentru bicicliști? Ei oricum în mod normal planifică trotuare, drumuri de acces și alte elemente. Să planifice din start în proiect și pistele pentru biciclete, care să fie clar separate de carosabil și de trotuar. Această obligațiune nu s-ar referi la lucrările de întreținere sau plombare a drumurilor, dar dacă, să zicem, primăria Chișinău, se pune să reabiliteze deplin o stradă din oraș, atunci ei să fie obligați să se gândească și la bicicliști. Așa, pas cu pas, stradă cu stradă, reconstruim, fără prea multă durere.

Ar fi o abordare sistemică, primăriile ar gradualiza investițiile și pistele pentru bicicliști ar deveni parte integrantă a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere, cu efort minim și fără planificări suplimentare. Se reabilitează un drum – apare și o nouă porțiune de pistă pentru bicicliști. Într-atât de simplu și fără durere pentru nimeni.

Demult mă bântuie ideea asta, dar blestemul muncii în parlament e că sunt o mie de lucruri care te distrag de la ideile faine pe care vrei să le promovezi. Dar pentru că azi e ziua internațională a bicicletei, o lansez aici. Ca biciclist și ca persoană care a avut un accident soră cu moartea (nu exagerez), cred că ar fi un pas în direcția corectă. Nu e chiar „smart city”, dar totuși…

Mai jos proiectul. Înainte să-l înregistrez oficial, aștept comentarii și sugestii pe text în comentarii sau la [email protected] până pe data de 8 iunie. În epoca distanțării sociale trebuie să fim inventivi cu consultările publice și asta e o tentativă. De asemenea, vă rog să distribuiți.

Deci citim și chiar vă rog, comentăm proiectul. Nu e o idee fixă, e un început de conversație.

LEGE pentru promovarea pistelor de biciclete.

În Legea drumurilor nr. 509/1995.

Articolul 6 se completează cu un nou alineat (5), cu următorul cuprins:

(5) Pentru lucrările de reabilitare a drumurilor de interes raional sau municipal va fi proiectată și reparația sau construcția trotuarelor și a pistelor pentru bicicliști, clar separate fizic atât una de alta, cât și de carosabil. 

NOTA DE ARGUMENTARE

a Proiectului de Lege privind modificarea Legii drumurilor nr. 509/1995

Scopul actualului proiect este de a impulsiona un proces natural, gradual, de edificare a infrastructurii destinate bicicliștilor și pietonilor, fără a cauza costuri adiționale bugetelor locale, aceste lucrări fiind încorporate în lucrările de reabilitare a drumurilor de interes raional sau municipal.

Astfel, proiectul propune să se introducă, în cadrul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes raional sau municipal, obligativitatea efectuării de construire a pistelor pentru bicicliști, separate clar atât de trotuarele destinate pietonilor, cât și de carosabil. 

Pe când necesitatea edificării infrastructurii calitative pentru bicicliști este un imperativ pentru oricare localitate, nu este fezabil ca aceste lucrări să aibă loc într-un program separat, din motiv că ar cauza costuri suplimentare, pe care autoritățile locale nu și le pot permite. 

Reieșind din constrângerile financiare, se propune introducerea unui proces gradual, care va obliga autoritățile locale și municipale să planifice și să construiască infrastructura pentru pietoni și bicicliști în cadrul proiectelor de reabilitare a drumurilor de interes raional sau municipal.

De notat că prevederea nu se referă la reparațiile locale de suprafețe mici, la plombarea gropilor, sau la lucrări de mentenanță a drumurilor, ci doar atunci, când oricum se scoate toată structura asfaltică sau rutieră și drumul se reabilitează totalmente.

De asemenea, e important să subliniem că această prevedere nu obligă primăriile să construiască piste separat de procesul de reabilitare prin reamenajarea infrastructurii existente, interdicția fiind doar în cazul opus – să nu se planifice lucrări de reabilitare a drumului fără piste pentru biciclete, alături de alte elemente.

Prin introducerea acestui mecanism, nu generăm costuri semnificative, dar se adresează asemenea probleme cum ar fi siguranța în trafic a pietonilor și a bicicliștilor, problemele de mediu și problemele de urbanism. 

Reabilitarea drumurilor de interes raional sau municipal deseori are loc fără reabilitarea calitativă a trotuarelor, iar construcția pistelor pentru bicicliști – nici pe atâta, chiar dacă anume la reabilitare este cea mai cost-eficientă ocazie de a le construi calitativ. 

Numărul mijloacelor de transport în Chișinău și în țară este în creștere, iar lipsa alternativelor de orice fel (transport public calitativ, sau piste pentru bicicliști) nu oferă cetățenilor oportunitatea de a se adapta altor mijloace de transport. 

Anual pe teritoriul țării sunt aruncate în aer peste 200 mii de substanțe poluante și toxice. O mare parte din ele are loc din cauza gazelor de eșapament, situația fiind în special problematică în Chișinău. Chișinăul este unul din cele mai poluate orașe din Europa.

Lipsa infrastructurii pentru pietoni și bicicliști este și un risc în trafic. Din acest motiv, anual au loc multe accidente cu implicarea bicicliștilor și a pietonilor. 

Rezultatul pe care l-am vedea, în timp, ar fi infrastructură și siguranța rutieră pentru cicliști, am scade considerabil emisiile de gaze, am avea aer mai curat în orașe și populație mai sănătoasă. Am avea orașe mai calme și mai atractive pentru oameni, pentru că mașinile parcate haotic ruinează aspectul oricărui oraș. Am scoate poluarea și gălăgia în afara orașului și am avea un oraș mai curat. Am avea mai puține accidente prin orașe, pentru că accidentele implică în primul rând mașini.

În această ordine de idei, se propune aprobarea prezentului proiect de lege. 

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.

Această imagine este un exemplu din Buzău, România. Autor (atât al imaginii, cât și a lucrării) vărul meu, Eugen, inginer. Frumos, nu? Când văd cum în alte țări lucruri simple se întâmplă de la sine, iar noi ne scremem ani la rând, mă enevrez.


Cum Dodon a încercat să vândă țara. Împrumutul rusesc.

Dodon a încercat să vândă țara, băgându-ne într-o schemă extrem de periculoasă cu împrumutul rusesc. În baza informației pe care am solicitat-o de la Ministerul Finanțelor am analizat acțiunile și consecutivitatea pașilor. Nu o să dau (încă) o apreciere juridică. Poate o fac procurorii. Acum, sau peste ani de zile. Pentru trădare de patrie nu expiră termenul.

Vedeți mai jos un document (10 pagini de text plus anexe):

Iar pentru cei mai grăbiți, vedeți principalii pași. Mare atenție la data de 13 martie 2020. Asta putea să fie data X, când cu pași fulgerător de rapizi, în jumate de zi, se punea începutul unui nou furt de proporții.

Principalele concluzii ale acestei analize:

Procesul negocierii și aprobării Acordului de Împrumut poarte toate însemnele faptului că a avut o motivație mai mult politică, decât economică, riscând să prejudicieze grav interesele Republicii Moldova și anume. 

 Concluzia 1: Întreg procesul de negociere a Acordului a fost unul netransparent.

 • Guvernul a făcut un singur comunicat cu conținut destul de general. 
 • Documentul a fost ținut secret. Timp de două luni acesta nu a fost divulgat nici opiniei publice, nici deputaților, chiar dacă au fost asemenea solicitări. 
 • Nu au fost publicate nici un document intermediar (memorandum de înțelegere, proiect al acordului, etc). 
 • Solicitările deputaților din parlament nu au fost răspunde adecvat. După cum s-a adeverit, executivul deținea informație la subiect, dar aceasta nu a fost oferită deputaților, lucru care contravine legislației. 
 • Până astăzi nu sunt cunoscuți membrii echipei de negociere din partea Moldovei. În mod normal, asemenea informație este publică (exemplu – inițierea negocierilor proiectului „Livada Moldovei”, finanțat de BEI).  

Concluzia 2. Instituțiile au dat avizuri formale, fără ca să analizeze detaliat prevederile documentului. Acest lucru, probabil, a afectat calitatea analizelor și, respectiv, calitatea deciziei de a contracta împrumutul. În aceeași zi pe data de 13 martie, până la ora 12:30, au avut loc următoarele: 

 • Ministerul Finanțelor remite proiectul de HG la avizare instituțiilor, 
 • Instituțiile trimit avizele către Ministerul Finanțelor,
 • Ministerul Finanțelor solicită Cancelariei de Stat promovarea proiectului de Hotărâre a Guvernului în regim prioritar ,
 • Proiectul este inclus pe ordin aprobat în Ședința de Guvern, care a avut loc la ora 12:30 în aceeași zi. Acordul era unicul subiect pe Ordinea de zi, deci a fost o Ședință de Guvern organizată special pentru aprobarea acordului. Aceeași Hotărâre de Guvern inițiază negocierile (fără a institui o echipă de negociatori) și aprobă semnarea Acordului (fără a împuternici pe cineva expres). 

Concluzia 3. Calitatea negocierilor a fost una proastă. De facto, negocieri asupra Acordului, nu au fost. De la momentul inițierii oficiale a negocierilor până la momentul semnării, textul acordului nu a suferit nicio modificare substanțială. Au fost doar două modificări mai mult de ordin redacțional, lucru ce denotă că negocierile au fost pur formale, iar  negociatorii de partea moldovenească nu au ținut să protejeze interesele statului. Procese verbale ale negocierilor, informație despre câte runde de negocieri au avut loc, cine a negociat, nu există. Deducem că acestea nu există, iar procesul de negociere a  fost unul mai mult formal.  

Concluzia 4. A fost neglijată recomandarea funcționarilor din Ministerul Finanțelor, conform căreia în cazul unui împrumut în Euro, rata maximă poate fi 1,2% anual. Guvernul era aproape să cauzeze un cost nejustificat asupra cetățenilor de cel puțin 0,8% anual din suma împrumutului. Or, Republica Moldova are, totuși, acces la finanțare în condiții mai avantajoase. Opinii judicioase din avizul Băncii Naționale a Moldovei au fost, de asemeni, ignorate. 

Concluzia 5. Acordul conținea prevederi ilegale și neconstituționale, totuși nota informativă a proiectului Hotărârii Guvernului dă asigurări că textul Acordului nu contravine nici legislației, nici Constituției. După cum s-a demonstrat ulterior Acordul de Împrumut, negociat (sau nu) de Ministerul Finanțelor, avizat și aprobat de Guvern într-o ședință de urgență, votat de Parlament, a fost unul anticonstituțional.  

De data asta a fost posibil să-l oprim, legal. Și dacă data viitoare nu vom reuși? Nu e mai bine să-i dăm jos cât mai curând posibil? O următoare dată de 13 martie poate fi chiar mâine.

PS: aici toate articolele pe care le-am scris la subiectul împrumutului rusesc.

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.

10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ДОДОН ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ

Ситуация в стране нестабильна, но Додон может сделать весомый вклад для нормализации ситуации – уйти в отставку.

Ниже приведены несколько причин для отставки. В демократической стране высокопоставленному лицу достаточно одного из них. У нас 10 причин вместе взятых.

 1. Кулёк. Додон должен уйти в отставку даже потому, что он неформально встретился с олигархом Плахотнюком, который предложил ему (уже не первый) пакет. Давайте проанализируем его версию о том, что часть видео – подделка. Даже по его версии видно, что он сидит дружно за одним столом с Плахотнюком и согласовывает какие то дела. Они оба чувствуют себя комфортно, видно что встречаются не в первый раз. Майя Санду или Андрей Нэстасе не вели таких переговоров. Напоминаю, что тогда ДПМ было все равно, с кем вести переговоры об альянсе. Речь не о пакете. Речь о том, что Додон много лет сотрудничал с Плахотнюком, и только эпизод с пакетом стал первым и единственным реальным доказательством.
 2. Бездарное управление пандемией. Молдова не справилась с кризисом коронавируса. Цену оплачивают граждане. Чрезвычайного положения, как будто бы и не было, так как видим, что пандемия находится в полном разгаре. Мы потеряли очень много наших граждан. Мы пожертвовали очень многими докторами. В это же время, Додон занимается популизмом, поощряет массовые демонстрации, недооценивает опасность, отшучивается. Такое поведение усыпляет бдительность населения и сводит на нет усилия врачей, увеличивая число пациентов.
 3. Провальное правительство. Додон сверг хорошее правительство и с помощью голоса демократов создал плохое правительство, которое мы окрестили «правительством Додона». Это правительство, протектированное Додоном, провалилось на большинстве фронтов. Додон обеспечивает политическое прикрытие для губительного правительства. Единственный успех, на данном моменте, заключается в том, что они не допустили задержек с выплатой пенсий и зарплат. Может быть я избалован, но это является нормой  и не считается достижением для правительства. 
 4. Незаконное вмешательство в деятельность учреждений. Додон брутально вмешался в работу Конституционного Суда, информировался о внутренних судебных процессах и имел глупость высказаться об этом публично. Это недопустимо и неслыханно в демократическом государстве. Но это не единственный случай. Додон допускает такие вмешательства на регулярной основе. В начале пандемии он председательствовал на заседаниях Единого командного центра, влиял на решения и устанавливал неправильные приоритеты. Там должны были присутствовать эксперты, а не Додон и со своими советниками. Я считаю это злоупотреблением властью и даже уведомил об этом прокуратуру. В ситуаций с пандемией, сейчас мы находимся, в том числе из-за вмешательств Додона. Де-факто он дает еженедельные инструкции министерствам и правительству, а также парламенту. Может быть, в суде это обвинение и не имело бы влияние, но последствия этих вмешательств очень серьезны. Не так работают демократические механизмы, где разделение властей является священным.
 5. Коррупция, коррупция, коррупция. У Додона есть состояния, происхождение которых он не может объяснить годами. Всю жизнь он работал на государство, и завел завидное состояние. Он путешествует, развлекается, имеет партию, которая финансируется бог знает откуда. У него есть связи с сомнительными людьми. Такие подозрения серьезны. Честный политик пойдет на все, чтобы доказать свою невиновность и очистить свое имя. Он будет открытым и прозрачным, пока не объяснит малейшую двусмысленность. Мы проводим десятки журналистских расследований, связанных с именем Додона. Что делает Додон? Молчит. Убегает. Игнорирует. Эти обвинения являются пятном на институте президента.
 6. Саботаж реформ. С июня по ноябрь 2019 года Додон стал основным препятствием для проведения реформ. За эти пять месяцев можно было сделать еще больше, если бы не  Игорь Додон. Работу проделанную в парламенте в сентябре, можно было бы выполнить  в июне, если бы не трюки, придуманные Додоном. Некоторые дела были вовсе заброшены после свержения реформистского правительства. После создания правительства Кику всё остановилось, не потому, что у этого правительства, которое мы не поддерживаем, нет способности к реформированию, а потому что именно этого хочет Додон.
 7. Вранье. Додон лжет и во сне. Лжет за утренней чашкой кофе. Он даже лжет, когда нет необходимости лгать. Лжет по привычке. Или из удовольствия. Это хобби. Патология. Не буду приводить примеры, потому что их много. Мы каждый день ловим его на лжи. Может быть, я слишком идеалистичен, но это недопустимо чиновникам, которые уважают своих граждан. Потому что лжет не Додон, а президент страны. Лжет институт президента. Это абсурдно и немыслимо. Неудивительно, что граждане не доверяют государству с такими «представителями». Из-за нескончаемой лжи, которую мы все видим, граждане не доверяют государству. Доверие является основным компонентом демократии. Вот почему недопустимо, чтобы в государстве, основанном на доверии людей, а не на силе и репрессий, чиновник лгал. И когда он пойман на лжи, он должен уйти в отставку, чтобы сохранить свою честь и шанс остаться уважаемым. Вот пример того, как эстонский министр ушел в отставку за одну, относительно безвредную по нашим меркам, ложь.
 8. Внешняя изоляция. В июне-ноябре 2019 года Молдова была выведена из внешней изоляции. Мы ладили со всеми. И с Россией, и с Европой, и с Америкой, и с Украиной, и с Румынией. За все 5 месяцев, не было разногласий ни с кем. Додон вместе с Кику, как будто намеренно, поставили себе цель перессорить нас абсолютно со всеми. Они не смогли договориться о кредите с Россией. Каждую неделю они бросают оскорбления, делают нападки, выдают надменные шутки в адрес Бухареста, Брюсселя, МВФ и других. За Америку еще вроде не взялись. Мы все платим за изоляцию. Мы теряем возможности, мы тратим время. Из-за своей близорукости мы теряем деньги, которые могли бы уже долго находиться в стране, работать на нашу экономику. Напомню, что в 2020 году мы планировали привезти в страну один миллиард евро –  гранты и дешевые кредиты.
 9. Плохой пример. Додон – безответственный человек, который разъезжает по стране в разгар пандемии и подает плохой пример тем, кто ему доверяет. Он является плохим примером чиновника, который тратит деньги граждан (100 тысяч леев в день в 2020 году) и ничего не делает уже в течение четырех лет. Он – пример политика, который обещает все и ничего не делает из того, что обещал. Он партнер, с которым не хочешь иметь дело.
 10. Решение нынешнего политического кризиса. Предположим, что Додон чист, как слеза, и вышеупомянутые обвинения (и многие другие) к нему не относятся. Предположим, гипотетически, что он самый святой политик всех времен и народов. Уйдя в отставку, он разрешит текущую политическую неопределенность, он допустит организацию досрочных парламентских выборов, очистит парламент от олигархических и квазиолигархических элементов. Додон баллотируется на пост президента и побеждает в первом туре, потому что в нашем воображаемом сценарии он честный, безупречный, неподкупный политик, пользующийся народной поддержкой и просто святой.

Чувствую себя наивным и в меньшинстве, когда говорю в парламенте о демократии, насколько это важно для будущего государства, насколько важно защитить институты, защитить и построить демократию. В демократическом государстве, люди с гораздо меньшими грехами, чем Игорь Додон, давно бы подали в отставку под давлением людей и собственной партии. Игорь Додон должен уйти в отставку, потому что он бессчетное количество раз опозорил институт президента.

10 motive pentru care Dodon trebuie să-și dea demisia

Situația în țară este precară, dar Dodon poate face un lucru important pentru normalizarea situației - să-și dea demisia.

Mai jos câteva motive. Într-o țară democratică, doar unul din ele este suficient pentru ca un demnitar să plece în demisie. Noi avem 10 luate împreună.

 1. Sacoșa. Dodon trebuie să-și dea demisia chiar și pentru că a fost văzut întreținându-se informal cu oligarhul Plahotniuc, care i-a propus și (următoarea) sacoșă. Să luăm doar versiunea lui - că o bucată din film e trucat. Chiar și în versiunea lui, el stă prietenos cu Plahotniuc la masă și coordonează. Ambii se simt liberi, se vede că nu e prima dată. Maia Sandu sau Andrei Năstase asemenea negocieri nu au avut. Amintesc că în acea perioadă, PD-ului îi era indiferent cu cine să negocieze alianță. NU e vorba doar de sacoșă. E vorba de faptul că Dodon a colaborat ani la rând cu Plahotniuc și abia epizodul sacoșa a oferit prima și unica dovadă palpabilă.
 2. Eșecul gestionării pandemiei. Moldova a eșuat gestionarea crizei de coronavirus. Prețul îl plătește populația. Starea de urgență de parcă nici nu a fost, dacă ne uităm cum pandemia e în plin avânt. Am pierdut prea mulți cetățeni de ai noștri. Am sacrificat prea mulți medici. În acest timp Dodon se ocupă cu populisme, încuraja manifestații în masă, desconsideră pericolul, arunca glumițe. Așa comportament adoarme vigilența populației și anulează eforturile medicilor trimitându-le tot mai mulți pacienți.
 3. Un guvern eșuat. Dodon a dat jos un guvern bun și a instaurat, cu votul democraților, un guvern prost, pe care l-am botezat „Guvernul Dodon”. Acest guvern, protejat de Dodon, a eșuat pe mai toate dimensiunile. Mai multe am scris aici. Dodon oferă acoperire politică pentru un guvern dezastru. Unica lor laudă la moment este că nu au admis întârzieri la plata pensiilor și a salariilor. Poate sunt mai alintat, dar asta e ceva normal și nu e mare succes al guvernanților.
 4. Imixtiuni ilegale în activitatea instituțiilor. Dodon s-a implicat brutal în activitatea Curții Constituționale, documentându-se despre procese interne și având prostia să o și spună public. E inacceptabil, de nemaiauzit într-un stat democratic. Dar nu e unica dată. Dodon comite asemenea imixtiuni regulat. La începutul pandemiei „prezida” ședințele Centrului Unic de Comandă, influența decizii și seta priorități greșite. Acolo trebuiau să fie experți, nu Dodon cu consilierii săi. Consider că e abuz și chiar am sesizat procuratura în acest sens. Am ajuns unde am ajuns cu pandemia inclusiv datorită imixtiunii lui Dodon. Săptămânal dă de facto indicații ministerelor și guvernului, inclusiv parlamentului. Poate în judecată această acuzație nu ar ține, dar aparențele sunt grave. Nu așa funcționează o democrație unde separarea puterilor este sfântă.
 5. Corupție, corupție, corupție. Dodon are averi pe care nu le poate explica ani la rând. Toată viața a muncit la stat, dar și-a făcut o gospodărie de invidiat. Călătorește, se distrează, are un partid finanțat cine știe cum. Are conexiuni cu oameni dubioși pe care, la fel, nu le poate explica. Asemenea suspiciuni sunt grave. Un politician nevinovat va merge până în pânzele albe pentru a-și demonstra nevinovăția și a-și curăța numele. Va fi deschis și transparent până nu explică cea mai mică neclaritate. Cu Dodon avem zeci de investigații jurnalistice cu dovezi clare, ani la rând. Ce face Dodon? Tace. Fuge. Ignoră. Aceste acuzații sunt o pată pe instituția președinției.
 6. Sabotor al reformelor. Din iunie până în noiembrie 2019 a fost o frână principală a reformelor. Președinția. În acele cinci luni se putea face și mai multe. De nu era Igor Dodon. Lucruri care s-au votat în septembrie puteau fi votate în iunie, de nu erau tertipurile inventate de Dodon. Lucruri care au fost votate, cu chiu cu vai, în octombrie, erau gata a fi votate încă în august. Unele lucruri au rămas baltă până acum după ce a dat jos un guvern reformator. După instaurarea guvernului Chicu tot s-a oprit, pentru că așa vrea Dodon, nu pentru că acest guvern pe care noi nu îl susținem nu are chiar nici o minte reformatoare.
 7. Minciuna. Dodon minte și când doarme. Minte înainte de cafeaua de dimineață. Minte și când nu e necesar să mintă. Minte din obișnuință. Sau din plăcere. Din hobby. Patologie. Nu știu. Nu mai dau lista minciunilor, pentru că ea este lungă. Zilnic îl prindem cu minciuna. Poate sunt prea idealist, dar asta e inacceptabil într-o democrație cu demnitari care își respectă cetățenii. Pentru că nu minte Dodon, minte Președintele țării. Minte președinția. E absurd, de neconceput. Nu e de mirare că cetățenii nu au încredere în stat, cu așa „exponenți”. Din cauza minciunilor pe care le vedem cu toții, cetățenii nu au încredere în stat. Încrederea e principalul ingredient într-o democrație. De aceea e inacceptabil ca un demnitar să mintă într-un stat care se bazează pe încrederea oamenilor, nu pe forța de represiune. Iar când e prins cu minciuna, el trebuie să plece în demisie, pentru a-și păstra onoarea și șansa să rămână respectat. Aici un exemplu cum un ministru din Estonia a fost presat în demisie pentru o singură minciună, relativ inofensivă după standardele noastre.
 8. Izolarea pe plan extern. În iunie-noiembrie 2019 Moldova a fost scoasă din izolare externă. Ne înțelegeam cu toții. Și cu Rusia, și cu Europa, și cu America, și cu Ucraina, și cu România. Nu am avut nici o ceartă cu nimeni în toate 5 luni. Dodon, laolaltă cu Chicu, de parcă și-au pus scop să ne certe cu absolut toți. Ei au eșuat negocierea unui împrumut din Rusia - nu noi am negociat acordul, ci ei. Săptămânal aruncă insulte, atacuri și glume pline de aroganță ba spre București, ba spre Bruxelles, ba spre FMI și alții. De americani parcă (încă) nu s-au apucat. Izolarea ne costă tot pe noi. Pierdem oportunități, pierdem timp. Din cauza miopiei lor, banii care ar putea fi demult în țară să lucreze pentru economia noastră, așa și nu vin. Amintesc, în 2020 noi planificam să aducem un miliard de EURO în țară - granturi și credite ieftine.
 9. Un exemplu prost. Dodon este un iresponsabil care umblă prin țară în plină pandemie și dă exemplu prost celor care au încredere în el. El e un exemplu prost de demnitar care cheltuie banii cetățeanului (100 mii de lei pe zi în anul 2020) și nu face nimic în schimb, timp de patru ani. El e exemplul politicianului care promite tot și nu face nimic din ce a promis (lista promisiunilor electorale încălcate este imensă). El e partenerul pe care nu-l vrei.
 10. Soluția actualei crize politice. Să presupunem că Dodon e curat ca lacrima și acuzațiile de mai sus (plus altele) nu i se aplică. Să presupunem, prin absurd, că el e cel mai sfânt politician din toate timpurile și toate țările. Dându-și demisia el rezolvă actuala incertitudine politică: permite organizarea alegerilor parlamentare anticipate, curățăm parlamentul de elemente oligarhice și cvazi-oligarhice. Dodon candidează la funcția de președinte și câștigă din primul tur, pentru că în scenariul nostru imaginar el este un politician cinstit, imaculat, incoruptibil, cu suport popular și pur și simplu sfânt.

 Mă simt naiv și în minoritate când vorbesc în parlament despre democrație, cât de important e asta pentru viitorul unui stat, cât de important este să protejăm instituțiile și să ne apărăm și construim democrația. Într-un stat democratic, oameni cu păcate mult mai mici decât Igor Dodon demult și-ar fi dat demisia, sub presiunea străzii și a propriului partid. Igor Dodon trebuie să plece în demisie pentru că a dezonorat în nenumărate rânduri instituția prezidențială.

Acum stau și mă gândesc. Care ar fi motivele din care Dodon să NU trebuiască să-și dea demisia? Nu le prea găsesc.  

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.

 

 

Drepturile Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii

Imaginați-vă dacă am avea un stat care ar avea un singur scop – ca tu să reușești. Am trăi cu totul altfel în această țară.

În Moldova nu doar cu drepturile omului e o problemă, ci și cu drepturile antreprenorilor. Prezumția nevinovăției – absentă. Statul te tratează ca pe un criminal din start. Reguli care se bat cap în cap – câte vrei. Acces la informație – zero. Corupție – cât duce trenul. Riscul cel mai mare pe care ți-l asumi ca antreprenor – să te pui în poară cu inspectorul. Egalitate în fața legii – nu există. Cu cât mai mic ești, cu atât mai vulnerabil. Luptă cineva pentru drepturile tale în acest stat? Cam nu.

Nu așa arată o economie liberă și deschisă. Statul trebuie să recunoască un adevăr simplu. Întreprinderile, în special întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii, au și ele drepturi și aceste drepturi sunt încălcate sistemic de stat.

Pentru început, problema trebuie recunoscută. O să înregistrăm un proiect de declarație în parlament și cred că o să fie susținut de alte partide. Noi ne putem bate pe multe subiecte, dar pe unele putem să avem o înțelegere comună.

Textul inițial al Declarației este mai jos. Documentul se bazează în mare parte pe un apel lansat anul trecut de Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova , care promovează această inițiativă timp de un an. Dar textul de mai jos este un început de conversație. Înainte să-l înregistrăm, tradițional, vrem să-l consultăm în prealabil. Dăm o săptămână ca să puteți propune idei și sugestii pe text.

În baza acestei declarații antreprenorii vor putea constata că li se încalcă un drept sau altul. Odată votată, declarația dată va oferi un instrument în plus grupurilor de advocacy și asociațiilor care protejează drepturile antreprenorilor, pentru a cere executivului un tratament mai corect. Așa arătăm antreprenorilor că acest stat este pro-business.

Pe 1 iunie vrem să înregistrăm proiectul avansat. Până atunci, vă rog citiți textul de mai jos și veniți cu propuneri de îmbunătățire. Fie în comentarii, fie la email: [email protected]


Declarația drepturilor Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii.

Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de organism legislativ suprem al poporului și unică autoritate legislativă a țării, potrivit art. 6 al Constituției Republicii Moldova, confirmat în această funcție în rezultatul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, adoptă prezenta Declarație a drepturilor Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMMM). 

Dezvoltarea antreprenoriatului este cel mai bun de a edifica o economie dinamică, inovatoare, diversificată, rezistentă la șocuri; o economie liberă și deschisă. Republica Moldova oferă prea puține oportunități reale pentru a promova o cultură a antreprenoriatului, iar statul în continuare acționează ca o forță care intimidează și descurajează inițiativa privată. 

Barierele administrative, birocrația și regulile neclare, lipsa accesului la informație, interpretarea arbitrară a legislației, tratamentul diferențiat, printre altele, îi face pe antreprenori vulnerabili la acte de corupție și extorcare de mită din partea demnitarilor și funcționarilor. Actualul sistem, bazat pe pedeapsă, doar încurajează și consolidează corupția endemică. 

Companiile micro, mici și mijlocii sunt cele mai vulnerabile în fața abuzurilor statului, iar drepturile lor – cel mai ușor de a fi încălcate sau abuzate de reprezentanții statului. 

Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii constituie 99% din numărul întreprinderilor înregistrate în țara noastră, dar au beneficiat de-a lungul anilor de prea puțină atenție din partea statului. Acestea au un potențial enorm de a crea locuri de muncă și de a genera creștere. Statul poate ajuta acestui proces în primul rând recunoscându-le și respectându-le drepturile și asumându-și o sarcină clară – ca toți antreprenorii să reușească. 

Ținând cont de faptul că IMMM sunt motorul unei economii dinamice și realizând că multe companii din Republica Moldova fie nu știu cum să-și apere drepturile, fie se tem să o facă, Parlamentul Republicii Moldova recunoaște prezenta ”Declarație a drepturilor Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii” pentru a defini într-un mod clar drepturile IMMM  în raport cu instituțiile statului.

Prin munca și contribuțiile lor, antreprenorii își aduc o contribuție de neînlocuit la edificarea unui stat democratic. Acest lucru trebuie conștientizat, recunoscut și apreciat. Prin prezenta declarație, Parlamentul Republicii Moldova recunoaște următoarele drepturi ale tuturor antreprenorilor: 

Titlul 1. La acces la informație

Art 1. La proceduri de autorizare și control clare și transparente, comunicate expres cu cerințe și recomandări clare și cu menționarea separată a bunelor practici. Etapele acestor controale și autorizări trebuie să fie prezentate antreprenorilor într-o formă simplă de către inspectori și funcționari competenți, fiind, totodată, disponibile și online.

Art 2. Să primească, la solicitare, informația necesară de la instituțiile statului despre aceste reguli și proceduri, în timp util și într-o formă simplă.

Art 3. Să solicite și să primească informația corectă, actualizată, prezentată uniform în limbile română și rusă într-o formă clară și într-un format simplu de utilizat la computer.

Art 4. La reglementări și clarificări disponibile public, care setează precedente pozitive și sunt aplicate uniform de autoritățile statului ca răspuns la solicitările antreprenorului.

Titlul 2. Plata impozitelor

Art 1. Să plătească impozite în conformitate cu legislația Republicii Moldova și să beneficieze de servicii publice de calitate, oferite de funcționari profesioniști și cu o atitudine corectă față de reprezentanții mediului de afaceri.

Art 2. Să activeze într-un regim fiscal și într-un mediu ce încurajează dezvoltarea și concurența loială.

Titlul 3. Reglementări clare

Art 1. Să opereze într-un cadru de reglementare care îi protejează de corupție și concurența neloială, care să asigure implementarea universală a reglementărilor și să prevină tratamentul preferențial.

Art 2. Să fie scutiți de autorizări și controale ce se dublează, dar și de alte conflicte ce rezultă din situația în care diferite autorități elaborează izolat reglementări identice sau similare celor deja existente.

Titlul 4. Recurs

Art 1. Să se plângă, anonim sau public, pe conduita oricărui funcționar, autorități de control, sau alt exponent al autorităților locale sau centrale.

Art 2. Să solicite revizuirea unui control sau autorizări de către un alt funcționar într-un timp util și conform unor criterii clare și transparente.

Art 3. Să conteste o încălcare pretinsă sau o penalizare prin aplicarea unui mecanism clar definit și în timp util.

Art 4. Să solicite compensare financiară în cazul în care contestația este admisă sau funcționarul este demonstrat incompetent sau corupt.

Titlul 5. Tratament corect și profesionist

Art 1. Să aibă parte de un tratament politicos și profesionist din partea tuturor reprezentanților statului. Dreptul de a interacționa cu inspectori politicoși, competenți și profesioniști, cu un aspect exterior ca atare, rolul cărora este de a ajuta sectorul privat.

Art 2. Să fie subiecții unor controale cât mai discrete, eficiente, ce ar crea un disconfort minim pentru companie, conduse de inspectori competenți, care aplică regulile uniform, fără tratament, verificări și penalități preferențiale sau arbitrare.

Titlul 6: Dreptul creditorului și debitorului

Art 1. Să fie protejat de un set minim de drepturi ale creditorilor și debitorilor elaborate, și implementate pentru a proteja antreprenorii de la creditări falimentare și abuzuri din partea instituțiilor financiare neoneste.

Titlul 7: Asociere

Art 1. Să se asocieze, împreună cu alți mici antreprenori, în jurul problemelor de interes comun și să facă apeluri colective adresate autorităților, solicitând rezolvarea acestora. Să inițieze acțiuni comune sau activități de advocacy.

Titlul 8: Avocatul businessului

Art 1. Să protesteze împotriva încălcării acestor drepturi și să sesizeze autoritatea centrală competentă în domeniu, responsabilitatea căreia va fi să investigheze și să acționeze în interesul antreprenorilor. Această autoritate va funcționa ca un ”avocat al businessului”, cu atribuții și capacități de a investiga asemenea plângeri în orice sector relevant.

Instituțiile de la orice nivel, care interacționează cu mediul de afaceri, vor depune toate eforturile ca aceste drepturi să fie respectate și promovate în spiritul unei competiții loiale și a bunei guvernări pe care le reprezintă.

Guvernul Republicii Moldova va promova reformele necesare, va elabora legi noi și va implementa legislația existentă pentru a proteja, menține și avansa drepturile din prezenta Declarație. 


Distribuiți asta unui antreprenor. Aștept comentarii pe textul de mai sus până pe data de 1 iunie. Email: [email protected]

PS: și dacă tot sunteți aici, citiți și asta. Haideți să încercăm să susținem producătorii autohtoni. Eu am ajuns să numesc asta „mici acte de patriotism”. Producătorii locali crează locuri de muncă și plătesc impozite la stat.

„Starea de urgență” care a eșuat

Guvernul a avut un obiectiv în aceste două luni – să reducă avântul pandemiei. A eșuat, pentru că au avut și alte priorități, deloc urgente. Duty-free, resurse naturale, scheme, înțelegeri, atacuri și minciuni, târguri cu instituții, numiri și demiteri. Toate astea au distras atenția executivului de la prioritatea zero.

Două luni în urmă, guvernul a solicitat declararea stării de urgență. De ce era necesar? Din argumentele guvernului, ca să gestionăm pandemia de COVID-19 și să prevenim răspândirea ei. Simplu spus, obiectivul guvernului ar fi fost să aplatizeze curba („flatten the curve”). Dacă, prin minune, încă nu ați văzut imaginea de mai jos, iat-o:

aplatizarea curbei înseamnă să încetinim la maximum răspândirea infecției, astfel încât sistemul medical să poate face față presiunii (numărul de cazuri active să fie sub capacitatea maximă).

Guvernul avea un obiectiv major – să reducă numărul de infecții noi pe zi, ca să avem cât mai puțini oameni în spitale. Pentru că nu poți opri virusul. Dar îl poți încetini.

Mai puțini oameni în spitale = mai puțină presiune pe sistemul medical, inclusiv mai puțini medici infectați.

Pentru a atinge acest obiectiv, guvernul a solicitat puteri adiționale (declararea stării de urgență), probabil pentru că puterile legale de care dispune, nu erau suficiente. Înseamnă că aveau un set de măsuri planificate pentru curmarea pandemiei. Nu aveau nici un plan. Nu s-a prezentat un plan de decizii de urgență care trebuiesc luate. Mai mult, premierul a zis că nu vin cu măsuri concrete fiindcă situația se schimbă „de la oră la oră”, adică ei nici nu consideră că trebuie să aibă un plan. Au intrat în stare de urgență cu o strategie simplă – să improvizeze. Pe mine nu m-au convins.

OMS spunea că aplatizarea curbei înseamnă măsuri proactive și determinate pentru a coborâ numărul de cazuri active. Să depui tot efortul, să aloci toate resursele, să întreprinzi toate măsurile, să aplici proceduri speciale, pentru a reduce la minim infectarea. Nu înseamnă să stai să aștepți să treacă, așa cum aștepți să treacă o ploaie.

Haideți să vedem cum ne-am isprăvit în atingerea acestui obiectiv important. Mai jos evoluția numărului de cazuri active în Moldova. Starea de urgență a fost declarată pe 17 martie 2020. Cum a evoluat pandemia?

Acesta este numărul cazurilor active, pe zile. Nu prea seamănă a aplatizare. Azi avem cel mai mare număr de infectați pe care l-am avut vreodată. Pandemia e în plin avânt. Acest grafic e un indicator simplu că măsurile aplicate de guvern au fost ineficiente, întârziate, proaste. De ce zic asta? Pentru că ele nu au adus rezultate. Măsurile au fost parțiale. Iresponsabile. Iar consecințele – criminale. Iar faptul că prea des au folosit starea de urgență ca paravan pentru lucruri ce nu au nici o legătură cu pandemia, va fi o discuție aparte, o dată și o dată.

Lupta cu pandemia nu e un job part-time.

Obiectivul stării de urgență nu a fost atins. Guvernul a eșuat să protejeze populația, chiar dacă a primit tot instrumentariul pe care l-a solicitat. În schimb, s-au ocupat cu orice vrei, dar nu cu combaterea pandemiei.

Ca totdeauna, au să producă scuze și justificări și au să-i acuze pe toți din jur. Dar ironic, era și este în interesul inclusiv al nostru, al opoziției, ca ei să reușească. Pentru că de eficiența acțiunilor guvernanților depinde și viața celor dragi nouă. Părinții noștri depind de deciziile lor. Și acest gând mă îngrozește.

În aceste două luni am spus nu o dată – ezitarea și incompetența lor ne costă prea scump. Toate țările suferă, dar noi vom suferi mai mult decât am fi putut.

Da, ar fi fost posibil mai bine. Nu, acesta nu e cel mai fericit scenariu.

Să ieșim peste hotarele țării noastre și să vedem cum au atins același obiectiv alte țări în aceeași perioadă. Am ales țări comparabile după mărime și chiar după nivelul de bunăstare. Doar că sunt țări care au avut noroc de guverne mai responsabile.

Georgia. Cazurile curente în scădere. O țară de 2 ori mai mare nu a avut mai mult de 400 de cazuri active.
Albania nu a avut mai mult de 300 de cazuri active.
Aproape o lună în urmă, Serbia a trecut de apogeu. Cam de paști.
Bosnia-Herzegovina. Retragerea pandemiei e vizibilă, la moment.
Croația a doborât pandemia.
Macedonia a doborât pandemia.
Ungaria e pe scădere. O populație de 3 ori mai mare, nu a trecut de 2000 de cazuri active.
Bulgaria abia aplatizează curba, dar au impus carantină strictă de la bun început. Cu o populație de 3 ori mai mare ca noi, au de 2 ori mai puține cazuri curente.
În Estonia pandemia tot bate în retragere.
Letonia a închis tot mult înainte să existe semne de pandemie. Rezultat – doar 19 decesuri și puțin peste 600 de cazuri în perioada de maxim.
Lituania – la fel.
Slovacia e o altă istorie de succes.
România, o țară de 6 ori mai mare, are aproape tot atâtea persoane infectate ca noi.
Concluzia într-un singur grafic (autor – colegul Radu Marian).

După cum vedeți mai sus, da, este posibil mult mai bine. Dacă ai un guvern profesionist, hotărât, responsabil. De fapt, mai bine ca noi e cam o regulă. Majoritatea covârșitoare a țărilor din regiune, comparabile cu noi după dimensiuni, au gestionat mult mai bine criza.

Comentariile sunt de prisos. Gândiți-vă la câtă bâlbâială inutilă au debitat în acete două luni. Câte insulte în toate părțile. Câte atacuri. Câte știri false. Câte minciuni. Câte secrete. Câte scheme. Câte numiri în funcții și împărțeli. Câte decizii luate și imediat după asta anulate. Câte populisme. Câte exemple proaste date populației de cei care o conduc. Toate astea au un cost, doar că îl plătește populația, nu ei.

Această guvernare sunt principalul pericol cu care ne confruntăm. Din cauza lor plătim un cost mult prea mare. Au mai fost comisii de anchetă pe crime comise de la nivel înalt. Și vor mai fi.

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.

„E ok să greșești”: avertizări în locul amenzilor.

Avem un nou proiect de lege pentru a determina statul să dea mai puține amenzi și mai multe avertismente antreprenorilor. Statul nostru tratează antreprenorii de parcă ei ar fi criminali. Una din bâtele principale – amenzile abuzive. Pentru o greșeală minoră, neintenționată, uneori ești pus să plătești mii de lei. Așa, orice antreprenor poate fi ruinat și scos din afaceri eliberând loc altora. Tot amenințând cu amenzi funcționarii pot estorca mită din antreprenori. Statul trebuie să-și schimbe atitudinea.

Moldova nu e o economie cu adevărat liberă. Oamenii de afaceri au o problemă. Un stat corupt, imprevizibil, care are reguli neclare, contradictorii și multe. E greu să lucrezi cinstit, iar dacă un inspector își pune scop să te ruineze prin amenzi, găsește cum. Deaceea viteji sunt puțini. E un stimulent bolnav care încurajează oamenii de afaceri să țină capul în jos și să prefere să dea mită pentru a evita probleme și controale. Câteva amenzi usturătoare pot îngropa orice afacere.

Intenția declarată a oricărui guvern pe care mi-l amintesc este de a se transforma dintr-un oponent al mediului de afaceri într-un partener care îndrumă și consultă, oferă informații. În realitate, statul prin inspectorii săi este principalul obstacol din calea unei afaceri mici și mijlocii. E prea ușor să storci mită.

Prezumția nevinovăției e o chestie constituțională. Ea mai este cum e în cazul cetățenilor. În cazul antreprenorilor ea pur și simplu nu există în realitate. Statul tratează businessul ca și cum acesta ar fi criminal și businessul trebuie să demonstreze că nu este așa. Statul aplică amenzi aleatorii, nejustificate, după care antreprenorul trebuie să meargă prin diferite instanțe să demonstreze că s-a comis o greșeală.

Aceste probleme sunt un impediment din calea mediului de afaceri oricând. Dar ele sunt îndeosebi de periculoase pe timp de criză, când întreaga țară depinde de cât de repede se vor dezvolta antreprenorii să poată angaja oameni și plăti impozite cinstit. Intrăm într-o criză, care încă nu știm cât de tare ne va lovi.

Alternativă există. Și ea funcționează în țări cu economii libere. Trebuie să promovăm practica avertizărilor. Scopul statului nu trebuie să fie acumularea de venituri din amenzi, ci respectarea reglementărilor. De aceea, împreună cu prietenii de la CPR Moldova am lucrat asupra unui proiect care să defavorizeze amenzile și să oblige inspectorii să aplice mai multe avertizări. Ceea ce se întâmplă acum, cu amenzi brutale impuse celor care încearcă să-și construiască o afacere în Moldova, trebuie să dispară.

Esența proiectului este simplă. Permitem ca statul să aplice avertizări atât la încălcări fiscale nesemnificative, cât și la încălcări semnificative. Pentru încălcările nesemnificative, amenda poate fi aplicată doar începând cu a treia încălcare în decursul unui an. E un început de conversație.

Statul vrea să se transforme într-un partener al mediului de afaceri. Să înceapă printr-o atitudine de partener. Prin adoptarea pe larg a unei culturi a avertizărilor în loc de amenzi, statul ar spune antreprenorilor că este ok să greșești, toți greșim, dar e important să mergem înainte și să ne corectăm greșelile. Și că nici o greșeală întâmplătoare, comisă din lipsă de experiență, nu te va costa afacerea.

Desigur, există răufăcători în economie, oameni cu intenții pe de-a dreptul malefice. Ei trebuie identificați și penalizați dur. La moment, însă, sunt amendați toți cei mulți, nu și spălătorii profesioniști de bani și evazioniștii de rang înalt. Poate ei scapă anume pentru că statul e ocupat cu eliberat amenzi, în loc de analize și investigații mai sofisticate? Zic și eu.

Mai sus e ce cred eu la subiect. Dar vedeți însăși proiectul de lege:

Tradițional, înainte să înregistrăm proiectul oficial, aștept poate cineva mai are ceva sugestii de îmbunătățire. Peste 2 zile, vrem să înregistrăm proiectul. Până atunci, dacă aveți propuneri putem să mai ajustăm proiectul, împreună. Lăsați-vă comentariul sub postare, sau trimiteți la [email protected] Și transmiteți vreunui antreprenor.

PS: și pentru că am ajuns să discutăm despre economie, citiți și asta. Haideți să încercăm să susținem producătorii autohtoni. Eu am ajuns să numesc asta „mici acte de patriotism”. Producătorii locali crează locuri de muncă și plătesc impozite la stat. În această criză, acestea sunt două lucruri care se topesc văzând cu ochii.

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.

PARCURSUL PROIECTULUI:

Почему провалилось кредитное соглашение с Российской Федерацией?

Оригинал здесь.

Власти Молдовы всячески избегают открытости в своих действиях и управленческих решениях. Это стиль правительства Додона. Но на этот раз отсутствие прозрачности сыграло против них. Желание скрыть правду – это главная причина, почему провалилось кредитное соглашение с Российской Федерацией (дальше просто “российский кредит”).

Есть множество других причин этого громкого (позорного) провала. Кто-то укажет на неприемлемые финансовые условия кредитования, другие обвинят Конституционный суд и оппозицию. Богдан Цырдя изобретёт очередную теорию заговора, а додоновский медиахолдинг будет нещадно её продвигать на всю страну. Но я уверен, что главная причина – это отсутствие прозрачности (принятия решений и действий).

С самого первого дня мы задавали вопросы и настаивали включить нас в переговорный процесс. Полгода мы постоянно возвращались к этой теме. И каждый раз правительство сознательно нас дезинформировало о ходе переговоров.

Социалисты вообразили, что смогут провести тайные переговоры с Российской Федерацией по займу, который по сути ляжет на плечи граждан, чтобы потом выторговать у  Демпартии послушные голоса  в поддержку любых условий кредита в Парламенте. Всё могло бы быть иначе. Наши возражения и опасения были бы сформулированы гораздо раньше, будь мы включены в процесс. От этого выиграли бы все, даже Додон. Ниже объясню, как именно Додон, выбрав путь прозрачности и открытости, оказался бы в выигрыше.

Представим себе альтернативный сценарий, как могли развиваться события. Кику объявляет о намерении взять кредит у России, мы начинаем задавать вопросы, получая честные и качественные ответы о реальном положении дел. Мы делимся нашими мнениями, как положительными, так и критическими к условиям кредита, с гражданами и правительством, что запускает здоровый диалог между правительством и оппозицией. Обсуждение проходит открыто, публикуются промежуточные документы, или как минимум Соглашение о намерениях. Мы все вместе читаем и комментируем. Так принято в приличном обществе. Министерство финансов, в свою очередь, использует это обсуждение, если хотите – давление с нашей стороны, чтобы укрепить свои позиции в ходе двусторонних переговоров и исключить токсичные (опасные) условия (пункт 7.2 и не только). Российская сторона соглашается, поскольку там сидят разумные люди, которые прекрасно понимают, что это для нас красная черта. Молдавское правительство получает (гораздо более) выгодное соглашение для Молдовы, которое мы, оппозиция, не можем не проголосовать «за». Если не к чему придраться, то почему не поддержать? Затем у нас в Парламенте единогласное или почти единогласное голосование по кредиту. Страна в выигрыше, но главным победителем был бы именно Игорь Додон, который значительно улучшит имидж своих московских партнеров, получив 200 миллионов евро займа. И всё это – в условиях политического консенсуса в парламенте и без суеты.

Но это – если бы Додон обладал хотя бы малейшей дальновидностью и,  да, мужеством. Но его выбор – переговоры подальше от посторонних глаз, втихаря, закулисные договорённости. Я правда не понимаю. Неужели он вообразил, что сможет взять в долг 200 миллионов «по секрету»? Надеясь, что никто не заметит? А что он получил взамен? Опозорился перед всей страной! Теперь даже его верным сторонникам и избирателям стали очевидны бессилие и неспособность добиваться результатов. То же самое он продемонстрировал и Москве. А Москва, как говорится, слезам не верит. Московские кураторы Додона теперь знают, что он способен только на пшик, а не на реальные действия. Вечно ему (как плохому танцору) что-то мешает и чего-то не хватает. Ладно раньше был Плахотнюк, можно было свалить на него, а теперь что?

Мораль такова: хорошее правительство – прозрачное правительство. Тогда в выигрыше все, но в первую очередь – страна!

А представителям власти, читающим этот текст, желаю только одного –  возвратитесь к нормальности и открытости! И не просто сделайте вид, а прямо приложите усилие, искренне! От этого выиграют все, вы в том числе!

И если позволите, совет социалистам и Додону. ПСРМ никогда не была у власти. Это очевидно. Даже сейчас вы не у власти. Вы всё еще в оппозиции. Выходите уже из оппозиции! Прошло полгода, а вы всё ещё в оппозиции. У вас виноваты все, кроме вас, вокруг все – враги, все только и делают, чтобы помешать вам (вы облажались), чтобы у вас ничего не получилось. И у всех это получается! Если взяли руль – рулите. Если не можете – освободите место. Управлять – значит,  в первую очередь, брать ответственность на себя, добиваться результатов, а не извиняться, оправдываться и создавать списки виноватых.


PS: Aici vedețitoate articolele la subiectul împrumutului rusesc.

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.

De ce a eșuat creditul rusesc?

În Moldova nu se guvernează transparent. Asta e stilui guvernului Dodon. Lipsa de transparență le-a jucat festa de data asta. Secretomania este principalul motiv din care a eșuat creditul rusesc.

Motive din care împrumutul rusesc a eșuat lamentabil sunt multe. Unii vor spune că din cauza condițiilor inacceptabile. Alții vor blama Curtea Constituțională și opoziția. Bogdan Țîrdea o să mai inventeze o teorie a conspirației și holdingul lui Dodon o s-o promoveze pe toată țara. Dar eu cred că principalul motiv este lipsa transparenței.

Din ziua 1 noi am pus întrebări și am insistat să fim incluși în proces. Jumate de an am tot revenit. De fiecare dată am fost efectiv dezinformați de guvern despre mersul negocierilor.

Socialiștii și-au imaginat că vor putea duce negocieri secrete cu Federația Rusă, pentru a angaja un împrumut din banii oamenilor, după asta să aibă niște târguri cu PD-ul ca să poată vota brutal orice condiții. Nu era obligatoriu să fie așa. Aceleași obiecții și îngrijorări noi le-am fi putut formula mult mai înainte, să fi fost incluși în proces. Câștigau toți, inclusiv Dodon. O să explic cum, prin deschidere și transparență, Dodon ar fi putut câștiga.

Să ne imaginăm un scenariu alternativ cum puteau decurge lucrurile. Chicu anunță intenția de a lua un împrumut din Rusia, noi începem a pune întrebări și primim răspunsuri sincere și calitative despre starea lucrurilor de fapt. Aducem la cunoștința guvernului și a populației opiniile noastre. Inclusiv îngrijorările despre o condiție sau alta. În societate pornește o discuție sănătoasă între guvernare și opoziție. Negocierile se întâmplă public, se publică documente intermediare, cel puțin un Memorandum de Înțelegere. Cu toții citim și comentăm. Așa e primit. Ministrul Finanțelor utilizează această discuție, sau chiar presiune din partea noastră, pentru a-și consolida poziția în negocieri și a elimina condițiile toxice (7.2 și nu doar). Partea rusă acceptă, pentru că sunt oameni rezonabili și înțeleg că e o linie roșie. Guvernul obține un acord mult mai favorabil Moldovei pe care noi, opoziția, nu putem să nu-l votăm. Dacă nu ai de ce te lua – de ce să nu votezi? Votul în parlament este unanim, sau aproape unanim. Câștiga țara, dar marele câștigător era să fie anume Igor Dodon, care obține pentru partenerii săi din Moscova un plus de imagine, un împrumut de 200 milioane și tot asta în condiții de consens politic în parlament și fără zarvă.

Asta, dacă Dodon avea puțină viziune și da, curaj. Dar a ales pe sub masă, în secret, prin negocieri de culuare. Chiar nu înțeleg. Și-a imaginat că poate împrumuta 200 milioane în secret? Spera că noi nu vom observa? Și ce a obținut? A arătat întregii țări cum a eșuat, chiar și electoratul său acum îl vede slab și vede că nu poate livra rezultate. Și a arătat același lucru și Moscovei. Și Moscova nu crede lacrimilor, din câte știm cu toții. Curatorii lui din Moscova știu că Dodon nu poate livra rezultate. Totdeauna ceva îi lipsește și ceva îi încurcă. Era de înțeles când era Plahotniuc, dar acum?

Morala: o guvernare bună înseamnă o guvernare transparentă. Așa câștigă toți, dar în primul rând țara.

Le urez celor ce reprezintă guvernarea și citesc aceste rânduri un lucru – reveniți la normalitate și la transparență. Și nu doar să vă prefaceți, ci chiar depuneți un efort sincer. Așa au de câștigat toți – inclusiv voi.

Și, dacă mi se permite, o recomandare socialiștilor și lui Dodon. PSRM nu a fost niciodată la guvernare. Se vede. Nici acum nu sunteți la guvernare. Voi încă sunteți în opoziție. Ieșiți o dată din opoziție! Aveți jumate de an, dar încă sunteți în opoziție. Toți vă sunt vinovați, toți vă sunt dușmani, toți luptă ca voi să eșuați, să nu reușiți. Și tuturor le reușește. Dacă ați luat guvernarea – guvernați. Dacă nu puteți – eliberați locul. Să guvernezi înseamnă în primul rând să-ți asumi responsabilitatea, să livrezi rezultate, nu scuze, nu justificări și nu lista celor vinovați.

PS: Aici vedeți toate articolele la subiectul împrumutului rusesc.

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.