fbpx

Comasarea ANRE și Consiliului Concurenței: proiect de lege

O lună în urmă am prezentat inițiativa noastră pe comasarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și a Consiliului Concurenței. Azi propunem atenției publice primul draft al proiectului de lege. Faceți cunoșntință cu prima versiune a legii privind Autoritatea de Reglementare și Concurență (ARC).

În această lună am fost ocupați cu multiple runde de consultări formale și informale, cu societatea civilă, instituțiile statului, partenerii de dezvoltare, experți independenți. Acesta este rezultatul pe care îl public aici pentru a invita comentarii și sugestii suplimentare, după care îl înregistrăm și oficial. Am avut mai multe discuții cu experții de la Autoritatea din Estonia, care ne-a servit drept model. Model, nu în sens de „copy-paste”, dar am avut ocazia să testăm cu ei mai multe idei și să le vedem experiența lor pe unele aspecte, cum ar fi structura, funcționalitatea, luarea deciziilor, modelul de finanțare a instituției. Nimic nu a fost preluat doar pentru că „așa este în Estonia”.

Obiectivul pe care îl urmărim este să creăm o instituție puternică, independentă, eficientă și funcțională, care să livreze rezultate. Or, lipsa rezultatelor de la ANRE și CC este un motiv important din care am pornit această comasare. O să avem mai puțini șefi și mai puțină pasare a responsabilității dintr-o parte în alta. O să evităm suprapuneri sau lipsa unor delimitări clare a responsabilităților, așa cum este deseori cazul. Este o șansă să creăm o instituție bună și să asigurăm regulă în economie.

Mai punctual, câteva schimbări:

  1. Independența înseamnă, în primul rând, responsabilitate. Se consolidează independența operațională, funcțională, financiară a autorității, se delimitează clar responsabilitățile reglementării sectoriale și supravegherea concurenței, dar și se sporește cooperarea în cazuri de necesitate, când o cooperare este necesară.
  2. Mai puțini șefi și un mecanism de luare a deciziilor mai simplu. Se elimină organul colegial al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (5 membri ai consiliului de administrație) și al Consiliului Concurenței ( 5 membri – Plenul Consiliului Concurenței). Conducerea Autorității este formată dintr-un singur director general. Deciziile în domeniilor reglementării energetice sunt luate de Comitetul de Reglementare în Energie (3 membri: 2 directori și directorul general). La fel, deciziile în domeniiile concurențiale și a ajutorului de stat sunt luate de Comitetul de Concurență (3 membri: 2 directori și directorul general. Au fost 10 decidenți. Rămân 5 – asta e propunerea noastră acum.
  3. Se consolidează independența financiară a Organului de Reglementare, DAR  și cazurile excepționale în care Parlamentul este în drept să solicite, fără a submina independența instituțională, rapoartele financiare spre evaluarea utilizării mijloacelor financiare. Această prevedere este introdusă drept un mecanism de identificare, în limitele legii, a potențialelor abuzuri în utilizarea mijloacelor financiare.
  4. Autoresponsabilizare. Fără a încălca principiul independenței, noua lege prevede obligațiunea ARC de a propune indicatori cantitativi și calitativi de performanță pe care se angajează să le îndeplinească. Această prevedere este introdusă ca mecanism de monitorizare  și transparență, atât pentru publicul larg, societatea civilă și nu în ultimul rând – pentru Parlament, cu scopul de a monitoriza performanța instituției.
  5. Optimizarea finanțării. Se formează un buget hibrid unic al Autorității, constituit din plăți regulatorii (pentru Organul de Reglementare în Energetică) și din bugetul de stat (pentru Organul de Concurență). În așa fel, se asigură utilizarea mai eficientă a fondurilor instituției. Mai puține cheltuieli generale (comparativ cu cazul instituțiilor separate) înseamnă mai multe fonduri disponibile pentru investiții în resurse umane sau în avansarea tehnică a instituției.
  6. Prevenirea conflictelor de interese. Intenționăm să interzicem situația în care un membru de familie muncește la Autoritate, iar alt membru la vreo companie supravegheată.

Această comasare este șansa să creăm, din temelie, ceva calitativ, modern, funcțional. Aceasta este propunerea la moment. Este doar un început de conversație, și încurajăm pe toți să ne transmiteți propuneri la [email protected] până la sfârșitul săptămânii.

Aici proiectul de lege și nota (redacția din 1 noiembrie).