fbpx

Reducem birocrația. Partea 1.

Unul din obiectivele mele la minister este reducerea birocrației.

Luni am lansat primul pachet de dereglementare în cadrul căruia propunem modificări semnificative la mai multe legi pentru a elimina barierele și birocrația din calea mediului de afaceri.

Un pachet de modificări regulatorii prin care vrem să reducem drastic barierile birocratice, să diminuăm povara administrativă, să eliminăm cerințe și hârțoage deseori inutile care sunt inclusiv o sursă de corupție. Astfel vom oferi antreprenorilor mai mult spațiu să se dezvolte.

Or, anume birocrația excesivă e unul din impedimentele principale din calea afacerilor. Pachetul de azi se referă la unele simplificări pe domeniul relațiilor de muncă, pe simplificarea controalelor, pe eliminarea unor proceduri depășite de timp și coruptibile.

Aici puteți consulta proiectul în întregime. Principalele prevederi:

RELAȚII DE MUNCĂ:

Vrem să venim cu modificări la Codul muncii, care la moment conține multe prevederi care complică și îngreunează munca antreprenorilor și le impune cheltuieli suplimentare. Propunem ca unele prevederi care astăzi sunt obligatorii prin lege, să devină opționale:

 • evidența zilnică a orelor de muncă,
 • programarea anuală a concediilor,
 • existența regulamentelor interne,
 • existența precontractelor,
 • efectuarea preavizărilor și cererilor despre începerea concediului,
 • comunicarea cu angajații prin panouri informative (!!! asta e o obligație legală în Moldova).
 • permiterea semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, fără limitări,
 • eliminarea raportărilor privind salariații către centrele militare, informație care deja există în resursele administrative,
 • excluderea obligativității achitării indemnizației de concediu în avans,
 • excluderea obligativității utilizării doar a cursului BNM pentru salariile stabilite în valută, astfel fiind permise cursurile altor bănci, agreate de părți,
 • alte îmbunătățiri.

CONTROALE:

Controalele sunt una din principalele probleme pentru antreprenori, în special cei începători. Controalele comportă risc de abuzuri și corupție. Asta e realitatea. De aceea, vrem să protejăm antreprenorii de eventuale excesuri de zel. Azi propunem ca, în cazul agenților economici care activează mai puțin de trei ani, organele de control să nu poată aplica amenzi, efectuând doar controale consultative, cu excepția cazurilor grave și repetate. Organul de control va fi obligat să transmită agentului economic „listele de verificare” prin care antreprenorul se informează despre ce anume se va inspecta. Totodată, antreprenorilor li se oferă dreptul de a înregistra video și/sau audio acțiunile inspectorilor, lucru care acum nu le este permis antreprenorilor. Credem că aceste măsuri vor preveni și descuraja corupția din procesul controalelor de stat.

PROCEDURI SIMPLIFICATE

Eliminăm „pașapoartele albastre”. Una din cele mai umilitoare proceduri birocratice din țara noastră este așa-numitul „pașaport albastru” în domeniul alimentației publice. Peste 30 mii de oameni trec, sau ar trebui să treacă printr-un tratament înjositor an de an. Cei care nu vor să treacă, plătesc mită – lucru cunoscut de toți. Azi propunem eliminarea acestei proceduri și substituirea ei cu o adeverință eliberată de medicul de familie doar persoanelor care pot crea riscuri pentru consumatori prin lucrul cu produsele alimentare și alte activități. Iar examinările se vor putea face în orice instituție medicală.

Comasare proceduri. Se propune unificarea într-un singur act normativ a tipurilor de activități ce necesită autorizarea/înregistrarea sanitar-veterinară, deoarece există situații de incertitudine și de conflict.

Conectivitate. Avem o situație relativ bună la capitolul conectivitate. Avem internet în fiecare colț al țării la o viteză bună. Dar menținerea competitivității este foarte importantă. De aceea trebuie să continuăm să facilităm infrastructura de comunicații. Altfel pur și simplu vom rămâne în urmă. În scopul facilitări dezvoltării infrastruturii de comunicații, anumite instalații din acest domeniu vor fi excluse din categoria de bunuri imobile, astfel fiind scutiți de prevederile anevoioase ale reglementării în construcții.

Transparență. Iar pentru a reduce numărul mare de adresări și petiții de interpretare din partea antreprenorilor către autoritățile publice se va introduce obligația de publicare a notelor informative la actele normative în Monitorului Oficial în format electronic. Asta ar ajuta comunitatea de afaceri să înțeleagă mai bine modificările efectuate în legislație și urmările aferente. În plus, va spori transparența instituțiilor publice.Modificările despre care v-am vorbit au fost elaborate de către Ministerul Economiei, în comun cu Secretariatul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru în cadrul grupului de lucru pe dereglementare.Ne propunem să promovăm acest pachet în regim prioritar, conform procedurilor stabilite prin lege.Grupul de lucru, prezidat de Ministrul Economiei, va continua să coordoneze activitatea de implementare reformelor, examinând și validand periodic pachete de modificări legislative similare, cu focusare maximă pe dereglementare și digitalizare.

…și multe altele. Urmează consultări, discuții, îmbunătățiri eventuale și promovarea. Cât mai curând posibil, căci businessul nu are timp.

Aici și briefingul de presă: