fbpx

Stadionul Republican: sesizare la Curtea Constituțională

Legile trebuiesc făcute cu mâinile curate, previzibil, în văzul tuturor și, principalul – cu mare respect față de Constituție. Nu pe sub masă, hoțește, în grabă, să nu te prindă cineva. Vrem supremația legii? Atunci anume legea să fie mai presus ca oricare alte considerente.

Am sesizat Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea Legii nr. 482/2020 votate în două lecturi la distanță de câteva minute, prin care, sunt convins, se vrea ca terenul Stadionului Republican să ajungă pe mâini corupte. Nu aveau să voteze atât de grăbit și forțat dacă nu aveau un plan murdar.

Votând Legea de mai sus (ținând cont și de felul în care a fost votată), parlamentul a sifdat grav prevederile Constituției Republicii Moldova și a dreptului internațional, încălcând cel puțin patru prevederi constituționale:

Art. 8 – încălcarea dreptului internațional 
Conform art. 8 din Constituția Republicii Moldova, Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

Votând Legea în cauză, parlamentul a încălcat un Acord Bilateral semnat prin schimb de note diplomatice, dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova

Art. 46 – încălcarea dreptului de proprietate

Art. 46 din Constituţia Republicii Moldova garantează dreptul la proprietate privată și protecţia acesteia. Acest drept și protecţia proprietăţii sunt considerate drepturi fundamentale ale omului și sunt incluse în actele internaţionale relevante în domeniu, cum ar fi art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Votând Legea în cauză, parlamentul a încălcat dreptul la proprietate asupra terenului Stadionului Republica.

Art. 73 – încălcări a garanțiilor de proces legislativ
Conform art. 73 din Constituția Republicii Moldova, Deputații în Parlament au dreptul de iniţiativă legislativă. Pentru a garanta acest drept, procesul legislativ este organizat previzibil și transparent. Motivul din care legile sunt votate în două lecturi e anume pentru a oferi tuturor deputaților de a participa la procesul legislativ. Atunci când majoritatea parlamentară votează legi în două lecturi, ea riscă să încalce dreptul la inițiativă legislativă a deputaților din opoziție. Nu este chiar ieșit din comun ca legi să fie votate în două lecturi, cu condiția că nici un deputat nu se simte lezat în acest drept.

Votând Legea în cauză, parlamentul a încălcat dreptul deputaților la inițiativă legislativă.

Art. 131 – încălcări a garanțiilor de responsabilitate bugetară
Conform art. 131 alin. (4) din Constituție, orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sunt acceptate de guvern.

Adică, dacă o lege are impact financiar asupra bugetului, ea trebuie să fie acceptată de guvern. De ce? Simplu. Pentru că guvernul, nu parlamentul, execută bugetul, deci guvernul trebuie să se expună dacă inițiativa este sau nu fezabilă. Dacă majorității nu le place opinia guvernului, nu au decât să dea jos guvernul și să pună altul. Însă acceptul guvernului este obligatoriu.

Sper aceste argumente să convingă Înalta Curte

Aici tot documentul:

Știu că subiectul este sensibil, însă atunci când o lege votată hoțește, de o majoritate parlamentară ocultă, încalcă cel puțin patru prevederi constituționale, ea nu poate avea intenții nobile. Nu este un lobby pentru SUA. Este un lobby pentru supremația legii și respectarea Constituției. Felul în care majoritatea PSRM-Șor au acționat în parlament pe 3 decembrie 2020 nu are nimic în comun cu principiile statului de drept. Nimic din ce au făcut cei de la Șor și Dodon în parlament joia trecută nu are nici cea mai mică legitimitate și deci nu merită să fie numit „lege”. Nici măcar nu știau ce votau. Nici nu auzeau ce li se spunea. Dar votau. Nu așa se fac legile. Legea trebuie să fie mai presus decât interesele politice, decât geopolitica și cu siguranță decât planurile de afaceri ale lui Ilan Șor care s-a și grăbit public să-și developeze intențiile vizavi acest teren.

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.