fbpx

Facem ordine în microfinanțare: reforma continuă.

Recent parlamentul a votat o lege pe de-a dreptul revoluționară care va preveni abuzurile de pe piața creditelor de consum și va opri supraîndatorarea populației.

Pentru creditele de consum au fost introduse noi reguli care, împreună luate, vor face foarte grea practica împrumuturilor abuzive, exproprierilor brutale și supraîndatorării oamenilor. Principalele prevederi:

  • am plafonat dobânda la 50% anual, penalitățile și alte comisioane la 0,04% pe zi, iar costul total al creditului să nu depășească mărimea acestuia. Asta va face mult mai grea practica împrumuturilor abuzive.
  • am introdus principii criterii de creditare responsabilă. Acum cel care oferă împrumutul/creditul trebuie să evalueze capacitatea clientului de a-l returna. Să evalueze bonitatea clientului. Dacă se încalcă aceste principii, atunci împrumutul se anulează iar clientul rămâne dator doar ceea ce a luat cu împrumut, fără dobânzi și penalități.
  • de asemenea, am interzis vânzarea acestor împrumuturi persoanelor terțe (așa-ziselor companii de incasso) dacă întârzierea la acestea nu depășește 90 de zile. Asta e o problemă care apăruse pe parcurs. Clientului i se acorda împrumutul, iar la o întârziere de uneori câteva zile, acest împrumut putea fi deja vândut companiei de incasso care începea procedura brutală de scurgere a datoriei.

Dar trebuie să mergem mai departe pentru a civiliza acest sector.

Am înregistrat un nou proiect de lege pentru a avansa reforma din sectorul OCN-urilor. Principalele modificări pe care le propunem la legea cu privire la Organizațiile de Creditare Nebancară (OCN):

Modificarea și completarea art. 1 alin.(4), astfel încât organizația de creditare nebancară să aibă dreptul să constituie sau să lichideze sucursale și/sau oficii secundare care se notifică autorității de supraveghere în conformitate cu reglementările Legii;

  • Persoanele care în trecut au fost administratori/deținători ai OCN-urilor radiate din Registru, nu li se va permite să fie administratori/deținători la OCNuri noi. Logic.
  • Se introduc criterii de calificare pentru administratorii OCN-urilor: studii superioare în domeniu și experiență de minimum 2 ani în domeniu economic, financiar, juridic. Acum nu există nimic și practic oricine poate deveni administrator de OCN – măcar și cu școala neterminată.
  • Autoritatea de supraveghere – CNPF poate suspenda pentru o perioadă de până la 2 ani activitatea OCN-ului. Pe perioada suspendării OCN-ul rămâne subiect al legii, obligat să se conformeze cerințelor, iar autoritatea de supraveghere va înregistra reluarea activității OCNului după ce acesta înlătură încălcările pentru care i-a fost suspendată activitatea. Odată radiat, OCN-ul nu poate solicita reînregistrarea în registru.
  • Audit obligatoriu. Situațiile financiare anuale ale OCN vor fi auditate în conformitate cu legislația în domeniu, iar rapoartele de audit vor fi depuse la autoritatea de supraveghere.

Vedeți mai multe detalii aici în proiectul de lege pe care sper să-l votăm cât de curând.

După ce ducem la capăt toate ideile noastre pe OCN-uri, nu vor mai exista nici escroci în acest business, nici dobânzi de mii de procente, nici oameni care își pierd toată averea pentru că au fost înșelați.

O să facem ordine în microfinanțare și în alte domenii. Dar asta se face consecvent, pas cu pas, buchie cu buchie, proces cu proces. E un lucru migălos și uneori foarte punctual.

Chiar dacă uneori durează ani de zile, îmi place să duc lucrurile până la capăt.