fbpx

Interzicem publicitatea jocurilor de noroc

Dacă o să faceți o plimbare prin oraș, o să observați că publicitatea loteriilor, jocurilor de noroc, pariurilor, etc, s-a cam îndeist. Asta e rău. Azi poftim o nouă idee – interzicem publicitatea de orice fel a acestei industrii. După exemplul restricțiilor la publicitatea țigărilor. Cred că așa populația – atât victimele actuale, cât și cele viitoare, vor fi ceva mai protejate.

În lume sunt câteva industrii legale, dar foarte departe de morală: industria tutunului, industria alcoolului și jocurile de noroc. Dependența de jocurile de noroc nu e considerată doar viciu, ci boală psihică. În Moldova avem o industrie care finanțează generos campanii agresive de marketing și promovare (de exemplu) ca să atragă noi și noi jucători.

Industriei date i-a fost oferit un teritoriu fertil pentru a se dezvolta. E și normal că s-a dezvoltat vertiginos în doar câțiva ani. Și planurile de viitor sunt la fel de ambițioase. Dar la ce preț?

Facilitățile fiscale le-am interzis încă anul trecut. Dar mai sunt lucruri care trebuiesc făcute pentru a proteja populația. Să interzici această industrie nu poți, pentru că doar se va reloca în economia subterană și va alimenta crima organizată. Deci, trebuie reglementări clare și eficiente care să-i descurajeze avântul.

Mai jos nota argumentativă și textul legii. Așa arată acum, dar poate aveți ceva de sugerat. Aștept comentarii și sugestii până pe data de 25 iunie, după care înregistrăm proiectul. Comentariile cel mai bine să le trimiteți pe mail la [email protected].


NOTA DE ARGUMENTARE

Scopul prezentului proiect de lege este de a diminua impactul negativ al jocurilor de noroc în societate. Jocurile de noroc crează victime și dependență printre cele mai vulnerabile pături ale societății noastre, inclusiv printre minori. Jocurile de noroc au specificul de a crea o dependență rapidă, iar opinia psihologilor este că această dependență este o boală psihică, nu doar un simplu viciu. Dependența jocurilor de noroc are un efect devastator și asupra stării financiare ale populației. Pe lângă cheltuielile ordinare pe jocurile de noroc (salariu, propriile economii), persoanele de asemenea adesea se îndatorează, apelează la credite și împrumuturi, punând în gaj averile familiei, bunuri mobile și imobile, care uneori nu mai sunt recuperate.

Aceste acțiuni au caracter nociv de lungă durată. Pe de o parte crearea unor astfel de datorii duce la stări de depresie, izolare de societate. Pe de altă partea creșterea datoriilor pentru acoperirea celor vechi, gajarea bunurilor mobile și imobile, duc la conflicte și violențe în familie, unde adesea martorii acestor certuri sunt copii minori, iar în multe cazuri se ajunge și la procesul de divorț și la distrugerea familiilor.

Un alt aspect al acestei probleme, este creșterea ratei criminalității, inclusiv a delicvenței juvenile. Jucătorii dependenți pot fi vulnerabili în fața tentațiilor și să ajungă să fie antrenați în activități criminale, pentru a putea obține surse adiționale financiare, pentru a-și finanța dependența de jocurile de noroc. Acest fapt poate duce la consecințe grave și la condamnări periodice pe parcursul vieții (recidiva).

În același timp, industria jocurilor de noroc reprezentată de un monopol de stat, promovează acest obicei prin campanii agresive de marketing și publicitate, finanțate generos.  Situația dată și promovarea intensă este un impediment real în primul rând pentru cei mai vulnerabili concetățeni de-ai noștri – cei care fie sunt dependenți, fie încearcă să se recupereze de la această dependență. În condițiile în care statul și fără asta nu oferă servicii calitative de asistență psihologică, tentația unei persoane care încearcă să se recupereze de la dependența jocurilor de noroc este în permanență alimentată de publicitate. 

Pe când interdicția însăși a practicii jocurilor de noroc nu va atinge obiectivul eradicării acestei industrii (activitatea dată pur și simplu se va retrage în economia subterană), proiectul dat este elaborat cu scopul limitării activităților de promovare a loteriilor, pariurilor și a altor jocuri de noroc. Respectiv, pe când activitatea va rămâne una legală și supusă unor reglementări specifice, promovarea acesteia urmează a fi interzisă sub orice formă, astfel limitându-se vizibilitatea și protejând victimele actuale sau viitoare. 

Principalele prevederi și elemente noi ale proiectului de lege. Proiectul dat propune extinderea prevederilor legale privind interdicția publicității asupra tuturor categoriilor de jocuri de noroc, cum ar fi: loteriile, pariurile la competiții și evenimente sportive, şi altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online). Or, aceste jocuri de noroc sunt la fel de nocive și provoacă dependență de rând cu celelalte jocuri de noroc, cum ar fi: jocurile de noroc din cazinouri, automatele de joc cu câştiguri băneşti, chiar dacă conform art. 6 alin.(2) lit.b) acestea sunt calificate drept jocuri de noroc cu risc social scăzut. 

Întrucât publicitatea pentru tipul de jocuri de noroc prevăzute la art. 6 alin.(2) lit.b) este permisă fără careva restricții, considerându-se drept jocuri de noroc cu risc social scăzut, adesea victimele și consumatorii de publicitate ai acestora sunt minorii, care se află în grupul de risc, fiind mai vulnerabili manipulărilor și tentației de a obține profit mare, rapid și cu investiții minime. Anume acest mesaj îl promovează agenții economici care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc, prin intermediul campaniilor de publicitate.

Argumentarea economico-financiară. Proiectul dat nu presupune careva cheltuieli suplimentare sau pierderi la bugetul public național, și nu se anticipează dificultăți în implementarea acestuia. Dimpotrivă, bugetul va economisi sume substanțiale din contul prevenirii problemelor de ordin social urmare a dependenței jocurilor de noroc. În același timp, proiectul va contribui substanțial la creșterea productivității muncii, bunăstarea financiară a familiilor, va preveni criminalitatea și violența domestică, precum și va presupune responsabilizarea cetățenilor în achitarea tuturor impozitelor și taxelor la bugetul public național prin normalizarea stării financiare a cetățenilor care nu vor deveni victimele jocurilor de noroc. 

Impactul proiectului de lege. Odată adoptat, proiectul de lege va crește încrederea societății în instituțiile statului, dar și în forțele proprii, asigurându-se stabilitatea financiară a multor persoane vulnerabile în fața jocurilor de noroc. Proiectul de lege va asigura o diminuare semnificativă a efectului nociv al jocurilor de noroc. Cetățenii vor fi protejați de publicitatea agresivă al agenților economici care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc, și prin urmare nu vor fi tentați să cheltuie resursele financiare către aceste jocuri, ci le va redirecționa către alte investiții benefice familiilor sau afacerilor lor. 

PROIECTUL DE LEGE:

Art. ICapitolul XI din Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2-8, art. 3), cu modificările ulterioare, art. 53 alin.(2) va fi substituit cu următorul conținut:

(2) Se interzice sub orice formă, directă sau indirectă, acțiuni publicitare (promoționale) pentru promovarea și/sau stimularea tuturor tipurilor de jocuri de noroc (inclusiv loterii și pariuri la competiții/evenimente sportive, loterii momentane), inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice și video, prin internet, cu utilizarea reţelelor telefonice, telegrafice, ceea ce include, dar nu se reduce la publicitatea exterioară şi cea din interiorul spațiilor publice închise şi semiînchise, în special publicitatea în exteriorul şi interiorul localurilor de vînzare angro şi cu amănuntul, şi publicitatea în localurile în care se prestează servicii, publicitatea în/sau pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale.

Art. IICapitolul III din Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68, art. 555), cu modificările ulterioare, se adaugă:

La art. 19 un alineat nou, cu următorul cuprins:

(21) Se interzice sub orice formă, directă sau indirectă, acțiuni publicitare (promoționale) pentru promovarea și/sau stimularea tuturor tipurilor de jocuri de noroc (inclusiv loterii și pariuri la competiții/evenimente sportive, loterii momentane), inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice și video, prin internet, cu utilizarea reţelelor telefonice, telegrafice, ceea ce include, dar nu se reduce la publicitatea exterioară şi cea din interiorul spațiilor publice închise şi semiînchise, în special publicitatea în exteriorul şi interiorul localurilor de vînzare angro şi cu amănuntul, şi publicitatea în localurile în care se prestează servicii, publicitatea în/sau pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale.

 Se exceptează utilizarea publicității promoționale, promovarea și/sau stimularea jocurilor de noroc în incinta sediului principal al agentului economic autorizat prin lege să organizeze, desfășoare și să exploateze jocurile de noroc, precum și distribuția materialelor promoționale, destinate exclusiv pentru a fi distribuite participanților la jocurile de noroc.

La art. 22 un alineat nou, cu următorul cuprins:

(8) Se interzice agenților economici care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc, inițierea sau participarea la acțiuni de sponsorizare sau acțiuni filantropice în urma cărora numele agentului economic care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc poate deveni vizibil sau altă informație despre relația acestuia cu evenimentul care devine publicitară.

Art. IIICodul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174 din 08.11.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462 – 466, art.766), cu modificările ulterioare, se adaugă:

La art. 63 alin.(3) se adaugă o nouă literă, cu următorul cuprins:

(e) jocurile de noroc, inclusiv loteriilor, pariurilor şi altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online).

La art. 65 alin. (3) se completează cu următorul conținut:

După sintagma „a ţigărilor electronice” se adaugă sintagma „și/sau de către agenții economici care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc”.

La art. 69 alin. (5) se adaugă o nouă literă, cu următorul conținut:

(d) jocuri de noroc, inclusiv loterii, pariuri şi alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online).

Se exclude art. 2 alin.(3) lit d) care are următorul conținut:

Prezentul cod nu se aplică:

d) jocurilor de noroc online, inclusiv loteriilor, pariurilor şi altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia jocurilor şi concursurilor difuzate, în condiţiile legii, în cadrul unui serviciu media audiovizual;

Se exclude art. 15 alin.(10) lit c) care are următorul conținut:

Consiliul Audiovizualului instituie pentru furnizorii de servicii media cerinţe suplimentare privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare:

c) în cazul difuzării programelor dedicate pariurilor şi jocurilor de noroc (cu excepţia loteriilor) permise de legislaţia în vigoare, care pot avea loc doar între orele 01.00–05.00;

Art. IVCodul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78 – 84, art.100), cu modificările ulterioare, se adaugă:

Art. 2771 se suplinește cu un alineat, cu următorul cuprins:

(5) Amplasarea şi/sau difuzarea publicităţii în favoarea promovării, organizării, desfășurării sau exploatării jocurilor de noroc,  inclusiv loteriilor, pariurilor şi altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online), precum și promovarea activităților de inițiere sau participare la acțiuni de sponsorizare sau acțiuni filantropice în urma cărora numele agentului economic care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc poate deveni vizibil sau altă informație despre relația acestuia cu evenimentul care devine publicitară


se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

Se exclude din art. 2771 alin.(3) sintagma:„cu excepţia loteriilor şi jocurilor de abilitate”

Aștept comentarii și sugestii!

Abonează-te și primește toate postările direct pe mail.

PARCURSUL PROIECTULUI: